Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Pedagogisch Educatief Professional:
word in 2 jaar specialist jonge kind

 

Per 1 september 2019 verandert de naam van onze Associate degree opleiding. Pedagogisch Educatief Medewerker wordt Pedagogisch Educatief Professional.

Nu worden in Nederland diverse benamingen gebruikt voor eenzelfde studie, namelijk Ad PEM (Pedagogisch Educatief Medewerker), Ad PEP (Pedagogisch Educatief Professional), PPKE (Pedagogisch Professional Kind en Educatie) en Ad Kinderopvang. Al deze opleidingen gaan per 1 september Ad PEP heten.

Wil je je inschrijven voor deze opleiding dan zie je in Studielink alleen nog Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) staan.

Heb je je al ingeschreven voor de opleiding en was de naam nog Ad PEM, dan hoef je niets te doen. Het is niet nodig om je nogmaals aan te melden.

Werk je in de kinderopvang, op een peuterspeelzaal of groep 0/1/2 en wil je doorgroeien? Of wil je graag werken in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)? Volg dan de tweejarige opleiding Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding wordt in voltijd en deeltijd aangeboden.

In de opleiding staat de ontwikkeling van het jonge kind (0-6 jaar) centraal. Na de opleiding weet je bijvoorbeeld een veilig pedagogisch klimaat te creëren, weet je hoe je kinderen kunt stimuleren in hun ontwikkeling en hoe je de interactie tussen kinderen kunt bevorderen. Je leert problemen en achterstanden te signaleren en weet hier adequaat op te reageren. Je ondersteunt collega’s en ouders/opvoeders bij het pedagogisch handelen. Na twee jaar studie ben je een specialist jonge kind.

Opbouw

Programma

De opleiding verdiept jouw kennis en vaardigheden van het pedagogisch en educatief handelen . De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema's uit de beroepspraktijk. Voorbeelden hiervan zijn: het observeren van de ontwikkeling van kinderen, pedagogische methodieken voor het werken met groepen jonge kinderen, taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid.

Voltijd / deeltijd

Voor studenten die een mbo-4 opleiding, bij voorkeur in sociaal-pedagogische richting, hebben afgerond en willen doorstuderen wordt de opleiding in voltijd aangeboden. Ben je al werkzaam in de kinderopvang, peuterspeelzaal of groepen 0/1/2 dan kun je de opleiding in deeltijd volgen.
In beide trajecten ben je twee dagen per week op de opleiding. Als voltijdstudent loop je twee dagen per week stage. Als deeltijdstudent heb je al een relevante werkplek waar je minimaal 16 uur per week werkzaam bent.
 

Associate degree

Een Associate degree (Ad) is een tweejarige hbo-opleiding waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en met elkaar worden verbonden. De Associate degree is een wettelijk diploma.
Wat je precies van ons kan verwachten in je tijd op Hogeschool iPabo en wat wij van jou verwachten staat beschreven in het studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling (OER). Het onderwijsprogramma staat hierin uitgelegd en bovendien staat er informatie in over regelingen en doelstellingen van je opleiding. Bijvoorbeeld informatie over tentamens, herkansingsmogelijkheden, studiebegeleiding, studeren met een functiebeperking, beschrijvingen van studieactiviteiten, en nog veel meer.

Groeiende behoefte

De ontwikkeling van het jonge kind staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door vroeg in te spelen op ontwikkelingsachterstanden is de verwachting dat schooluitval op latere leeftijd wordt voorkomen. Ook de aansluiting op het basisonderwijs verloopt soepeler. Er is daarom een groeiende behoefte aan hoger opgeleide pedagogisch medewerkers. Met het diploma Pedagogisch Educatief Professional kun je voldoen aan die behoefte.

Aanmelding AD

Informatie over inschrijven vind je op deze pagina.
 

 


Terug